Złożone zbiorowe zawiadomienie Nr 2 do Prokuratury i Akt Oskarżenia Nr 2

Zawiadomiliśmy Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez przewodniczącą rady, polegającego na potwierdzeniu nieprawdy na forum publicznym podczas wykonywania czynności prowadzenia sesji rady w dniu 31.01.2016r. Dała się naiwnie zwieść ćwierć prawnikom dla utrzymania funkcji przewodniczącej przy pomocy istniejącej póki co większości. Wyborcy z Sobolewa i okolic dadzą Jej krzyżyk, ale na drogę. Oszustwo polega na stwierdzeniu kworum rady, pomimo ostentacyjnego wyjścia z sali obrad sześciu radnych (Józef Fiłonowicz a nie „Fiłonowicz nie głosował” co jest oszustwem jak jest w nagraniu, Tadeusz Karpowicz, Mariusz Romanowicz, Paweł Koronkiewicz, Ludmiła Sawicka i Krystyna Woronko). Posiadam nagranie wypowiedzi mojej podczas wychodzenia z sali obrad, skierowanej do przewodniczącej, do radnego Bernarda Prochaskiego, radnego Marcina Januszkiewicza, radnego Artura Olechno (wszyscy z komitetu wyborczego Dobrowolskiego (burmistrza), że opuszczam salę obrad, gdyż odmawiam głosowania w ogóle na tej sesji i proszę głosować beze mnie. W tym samym nagraniu jest szantaż i groźba bezprawna Dobrowolskiego, a to już jest czyn zabroniony z art. 224 par. 2.  i jak nie nagrywać takich typów.   Przewodnicząca, na którą jak się okazuje pomyłkowo głosowałem, potraktowała mnie jako biorącego udział w dalszej części sesji, chociaż mam nagranie dźwiękowe i wideo, udzielonej Jej odpowiedzi, iż wychodzę, ale do niej nie mam pretensji bo to jest taka kolesiowska demokracja, ale jednak przegięła tzw. pałę nadużywając uprawnień. Podczas podchodzenia już do drzwi wejściowych usłyszałem, że coś bardzo szybko mówiła przewodnicząca, ale mnie to nie interesowało, gdyż podjąłem decyzję wspólnie z w/w radnymi wspólnie z nimi wyszedłem.  Z posiadanego filmu widać, że bezprawnie przedwcześnie przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016r., gdyż po pierwsze, bezprawnie odstąpiła od głosowania wniosków do budżetu zaopiniowanych pozytywnie przez komisje budżetową i zgłoszonych do głosowania radzie przez przewodniczącego Tadeusza Karpowicza. To przewodnicząca rady, przy każdym wniosku przewodniczącego, pytała go czy ma być glosowany. Przecież nie podaje się wniosków do nie głosowania. Robiła jaja z Karpowicza. Zapisywała te wnioski do głosowania przez radę, ale nie zrealizowała. tego obowiązku, co w Sejmie jest obowiązującym standardem głosowania każdego wniosku – poprawki i dopuszczenia do głosu przed głosowaniem nie tylko wnioskodawcy, ale każdego zgłaszającego się posła, a więc i radnego. Wpadła, nie porównując jak śliwka w kompot, gdyż doszło do rażącego naruszenia paragrafu 62 procedury głosowania dokładnie opisanej w STATUCIE GMINY SUPRAŚL.      Oczywiście doszło też do rażącego naruszenia prawa karnego przez tego co wykańczał dom u Olechny, ale to będzie w Zawiadomieniu Prokuratury. Będzie też akt oskarżenia  z art. 226 par.1 kk za publiczną obrazę radnego na sesji, żeby więcej nie słuchał napuszczającego i skłócającego ludzi prowokatora, pieska przygłupka i pedała. Zrozumie to, jak zapłaci za adwokata i koszty procesu kilka tysięcy zamiast np. wyremontować mieszkanie.

ModelkaPiesuś-sługuśPiwo z butelki do kuflaA miało być piwo po sesji, a dała d…

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.